Communicatietraining

Waarom lopen zoveel goedbedoelde discussies vast? Waarom slagen mensen die met elkaar moeten samenwerken er maar niet in effectief te communiceren? Waarom lijkt het soms dat het onmogelijk is om iemand iets duidelijk te maken zonder conflict?

Dingen die op een bepaalde manier gezegd worden, worden vaak persoonlijk opgevat. De ene partij verwijt de andere dat deze beter moet communiceren, en omgekeerd. Veel communicatietraining maakt het alleen maar erger: men wordt zich vooral bewust van de tekortkomingen in de communicatie van de ander. Vaak blijft het inzicht in de eigen communicatie achterwege.

Geavanceerde gesprekstechnieken voor meer effectieve communicatie

Bij YourCoach combineren we het theoretische aspect van communicatietraining met praktische gesprekstechnieken om een werkelijke vaardigheid aan te leren. We zeggen dus niet alleen hoe het moet, maar we gaan ten gronde uitwerken hoe men precies effectief kan communiceren, zelfs in moeilijke situaties.

Onze aanpak is gestoeld op de positieve intentie van iedere persoon voor zichzelf, evenals het uitgangspunt dat de werkelijke betekenis van communicatie datgene is wat ervan begrepen wordt. Effectieve communicatie brengt dus de boodschap van de zender duidelijk over, en wordt gecheckt.

Communicatietraining NLP

Communicatietraining bij YourCoach gaat verder dan gesprekstechnieken

Maar dat is slechts het begin! Om effectief te kunnen communiceren is meer nodig dan wat gesprekstechnieken. Men heeft een begrip en inzicht in zichzelf nodig, in de processen die irritatie en onwil tot communiceren oproepen. Door een opmerking over gedrag te kunnen scheiden van een persoonlijke aanval, kunnen mensen rustig en constructief blijven communiceren.

De basispremisse van effectieve communicatie is:

Seek first to understand, then to be understood

Pas wanneer je een ander werkelijk begrijpt, kan je communiceren vanop dezelfde golflengte. Dat wil niet zeggen dat je je standpunt niet meer mag innemen, maar wel dat je eerst ook de moeite doet om dat van de ander te begrijpen. Het is dit begrip dat we tijdens onze communicatietrainingen mogelijk maken, onder andere door de vaardigheid van actief luisteren aan te scherpen.

Wanneer we met een team werken, pakken we de concrete uitdagingen van de groep aan. Onder onze begeleiding en via de technieken van actief luisteren en effectieve communicatie worden de conflicten uitgepraat en een nieuwe manier van samenwerken geïnstalleerd.

Communicatietraining nodig?

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte. Dan bespreken we uw project bij een kop thee. Of mail ons uw plannen. Dan zorgen we voor een passende offerte.

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in op de maandelijkse YourCoach nieuwsbrief.

Help ons groeien

Elke Share of Like telt!