NLP Master Practitioner

NLP opleiding Master-PractitionerLeer professionele NLP tools voor fundamentele veranderingsprocessen

De NLP Master Practitioner is de volgende fase in jouw persoonlijke ontwikkeling, en in de vervolmaking van begeleiders en professionals. De NLP Master Practitioner is het vervolg op de NLP Practitioner.

"NLP is the modeling of excellence."
John Grinder

De NLP Master Practitioner is uniek in Vlaanderen. In vier modules van telkens twee dagen ga je dieper in op overtuigingen en denkstijlen, werk je met complexe communicatietools en leer je de meest transformationele interventietechnieken uit de geschiedenis van de NLP. Je maakt kennis met Master Practitioner technieken uit de Derde Generatie NLP en leert de kunst van het modelleren. De opleiding wordt afgesloten met een certificatiedag.

online formulier

Transformatie staat centraal

NLP opleiding Master PractitionerTijdens persoonlijke ontwikkelingstrajecten krijg je veel bewuste inzichten. Sommige daarvan leiden automatisch tot nieuwe gedragingen, andere niet. Transformatie is het proces waarbij ons wezen zodanig verandert dat het nieuwe patronen aanneemt, los van onze bewuste intenties. De verandering gebeurt rechtstreeks in het onderbewuste, en zet zich van daaruit door naar alle gebieden van ons leven.

NLP bevat een aantal interventies die specifiek op transformatie gericht zijn. Ze spelen in op de onzichtbare lagen van onze beleving en brengen daar een nieuwe programmatie aan. Niet voor niks pakken we deze processen zorgvuldig en stapsgewijs aan.

Wat je zal kunnen na deze NLP opleiding

 • Onbewuste taalpatronen herkennen
  Door bepaalde taalpatronen te herkennen en daarop door te vragen, wordt het duidelijk wat iemand echt bedoelt. Je leert specifieke informatie te verzamelen om het wereldmodel van de ander te (her)ontdekken. Je kan inspelen op de delen van de boodschap die zelfs voor de spreker onzichtbaar zijn.
 • Krachtige herkaderingsmodellen hanteren
  Je leert innerlijke conflicten te transformeren tot persoonlijke groei en conflicten met anderen om te zetten in productieve (werk)relaties.
 • Denk-, Voel- en Doestijlen in harmonie brengen
  Je krijgt inzicht in je eigen manier van zijn, en kan omgaan met hoe anderen functioneren. Je ontdekt de dualiteiten die in iedere persoon spelen, hoe je ze in kaart kan brengen en wat de helende beweging is.
 • Transformatietechnieken toepassen
  Je leert verschillende krachtige veranderingstechnieken aan waarmee je diepgaande transformaties kunt verwezenlijken bij jezelf en anderen. Je ontdekt een heel nieuwe wereld aan ervaringen en inzichten.
 • Sucessvolle personen modelleren
  Je verwerft inzicht in de vermogens van succesvolle personen, en krijgt instrumenten om deze in kaart te brengen en over te nemen.
“Een transformerende ervaring. Een beschrijving ervan doen sowieso afbreuk aan wat echt gebeurd is, hoe goed ik ook mijn best doe. Er zal vanaf nu altijd een voor en na zijn, zowel privé als professioneel. Dank aan Tom en zijn medecoaches.”
Joke V.

Lees hier meer getuigenissen over de NLP Master Practitioner.

Licensed Master Practitioner of NLP

Licensed Trainer of NLP - Society of NLPYourCoach is Licensed Trainer of NLP en erkend door de Society of NLP, één van de oudste en grootste organisaties van NLP in de wereld.

Onze NLP opleidingen voldoen dan ook aan de vereiste kwaliteitsvoorschriften en de getuigschriften worden persoonlijk ondertekend door Dr. Richard Bandler, medegrondlegger van NLP en door John La Valle, voorzitter van de Society of NLP. Deelnemers ontvangen het internationaal certificaat van Licensed Master Practitioner of NLP.

Master Trainer en Certified Copyright User van Robert Dilts' NLP University

Als één van de weinige instituten in Europa is YourCoach Master Trainer en Certified Copyright User van Robert Dilts' NLP University. We volgen het gedachtengoed en de methodieken van Robert Dilts en Judith DeLozier, grondleggers en nog steeds absolute toppers in de internationale NLP-wereld. Zij omvatten drie generaties NLP: vertrekkende vanuit het persoonlijke over het interpersoonlijke tot het grotere 'systemische' veld. NLP bij YourCoach is dan ook meer dan enkele alleenstaande technieken. Het is een onderbouwd en vooruitstrevend communicatiemodel gebaseerd op de successtrategieën van honderden personen.

Inhoud van de NLP opleiding

Klik op de onderstaande titels voor meer informatie over de NLP opleiding Master Practitioner.

Module 1 - Meesterschap in Communicatie

Verdiep en verscherp je communicatie. Ontdek in andermans woorden en non-verbaal gedrag onbewuste motivaties en waarden. Dring in enkele minuten door tot de essentie van andermans situatie, en spreek vanop diepere lagen het model van je gesprekspartner aan.

 • Vorm & inhoud
  Leer focussen op hóe mensen communiceren (de vorm) naast wát ze communiceren (de inhoud).
 • Het geavanceerd Metamodel
  Als we ervaringen en belevenissen willen delen met iemand anders, komt maar een deel van de boodschap over. Een deel wordt weggelaten, vervormd of gegeneraliseerd. Via het Metamodel kan je leren de juiste vragen stellen om zo de volledige boodschap te ontvangen. Het metamodel zorgt op die manier voor opheldering en meer informatie. In de Master Practitioner leer je hoe het Metamodel volledig eigen te maken.
 • Milton model
  Het Milton model zijn de taalpatronen die Milton Erickson gebruikte, en die door Richard Bandler en John Grinder werden gemodelleerd. Dit is het hypnotisch taalgebruik, waarbij taalpatronen opzettelijk vaag en metaforisch worden gebruikt om zo de communicatie op een onbewust niveau te laten verlopen.
 • Waarden
  Waarden of criteria zijn die zaken in ons leven die belangrijk voor ons zijn. Ze vormen de basis waarop wij beslissingen nemen en ze sturen al het menselijke gedrag. Je ontdekt hier welke waarden voorop staan en leert bepaalde waarden bij jezelf en anderen te "her-waarderen".

Module 2 - Je diepere programmatie ontcijferen

Ontdek wat jou en anderen drijft, en hoe je een map kan maken van iemands meest fundamentele motivaties en zienswijzen. Modelleer succesvolle mensen en begeleid anderen bij hun zelfontdekking en ontplooiing.

 • Strategieën
  Een reeks expliciete mentale en gedragsstappen die gebruikt worden om een bepaald resultaat te genereren. Binnen NLP worden als de meest belangrijke strategieën de zintuiglijke representatiesystemen beschouwd, die worden gebruikt om de specifieke stappen uit te voeren.
 • Metaprogramma's
  Metaprogramma's zijn kenmerkende patronen in iemands denken, voelen en doen in een bepaalde context. Ze zijn gebaseerd op de fundamentele dualiteiten die het bestaan kenmerken, en waarin wij allen bewegen. Je leert de patronen herkennen en naar harmonie brengen.
 • Overtuigingen
  Overtuigingen vormen het besturingssysteem van ons leven. Ze kunnen stimulerend of beperkend werken. Via NLP kan je je overtuigingen in kaart brengen en beperkende overtuigingen ombuigen.

Module 3 – Transformerende Interventies

Pak hardnekkige patronen aan met deze geavanceerde NLP technieken. Daal neer in het onderbewuste van je gesprekspartners en herschik onnuttige programmatie. Waar andere technieken tekortschieten, pak je hiermee rechtstreeks de bron van problemen aan.

 • Werken met tijdlijnen
  Ontdek jouw innerlijke organisatie van de tijd. Die kan ondersteunend zijn of beperkend. Sommige mensen hebben naar hun gevoel geen toekomst voor zich, anderen kunnen de hulpbronnen uit hun verleden niet benutten. De tijdlijnen overzichtelijk maken schept nieuwe keuzemogelijkheden.
 • Handshake Interrupt
  De handshake Interrupt is een snelle en krachtige manier om iemand in een hypnotische toestand te brengen. Hij werd bedacht door Richard Bandler, en is gebaseerd op de handshake inductie van Milton Erickson.
 • Zesstaps herkaderen
  De zesstaps-herkadering is één van de meest iconische NLP-technieken. Ze brengt de onbewuste positieve intentie achter ongewenst gedrag aan het licht, en gaat voor jou op zoek naar alternatieven die je beter dienen. Een onmisbare tool voor begeleiders die botsen op de beperkingen van de bewuste intentie, en die iets diepers nodig hebben.
 • S.C.O.R.E. model
  Het S.C.O.R.E. model is een uitbreiding van het NLP principe "Huidige situatie-Gewenste situatie". S.C.O.R.E. staat voor Symptoms (Symptomen), Causes (Oorzaken), Outcomes (Resultaten), Resources (Hulpbronnen) en Effects (Effecten).

Module 4 - Modelleren

Modelleren is het fundament van NLP. Het een methode om op een systematische wijze overtuigingen en denkstijlen van anderen in kaart te brengen en te integreren.

Tijdens deze module breng je een bepaald vermogen in kaart, d.w.z. je codeert in NLP-termen iets dat iemand uitzonderlijk goed kan. Vervolgens ga je dit vermogen eigen maken via één van de geziene NLP technieken. In de certificatie ga je tenslotte dit vermogen demonstreren aan de groep.

Certificatie

De certificatie bestaat uit een schriftelijke en mondelinge demonstratie van jouw (Master Practitioner) NLP kennis en de voorstelling van een persoonlijke modelling. Deze proef is vrijwillig.

Praktische informatie

Voor wie?

 • Voor iedereen die een verdieping wil op de lesstof van de NLP Practitioner of andere NLP basisopleidingen.
 • Voor coaches, therapeuten en zorgprofessionals die NLP praktisch willen toepassen.
 • Voor professionals en managers die makkelijker tot de kern willen komen en mensen beter begeleiden.
 • Voor ondernemers en zaakvoerders die hun professionele prestaties willen optimaliseren.

Een basiskennis NLP is noodzakelijk. Ook als je elders een NLP opleiding volgde ben je welkom.

Duur

De opleiding omvat 8 dagen gespreid over 4 modules van 2 dagen (inclusief certificatie).
De deuren gaan open om 9u en de opleiding start om 9u30. Einde is om 16u30.

De opleiding wordt slechts één maal per jaar (in het voorjaar) gegeven.

Data 2021

25 & 26 feb 2021
25 & 26 mrt 2021
29 & 30 apr 2021
27 & 28 mei 2021

Locatie

NLP opleidingLoft 26

Dok Noord
Sint-Salvatorstraat 18 / 104
9000 Gent

Meer info over de parkeermogelijkheden kan je hier terugvinden.

 

Prijs

De opleiding NLP Master Practitioner kost € 1595 (ex BTW). Internationaal erkend certificaat, uitgebreid cursusmateriaal en verse lunch inbegrepen.

online formulier

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in op de maandelijkse YourCoach nieuwsbrief.

Help ons groeien

Elke Share of Like telt!