Programma

Wat de Opleiding Creatief-Fysiek Coachen onderscheidt van ander vormen van coaching, is het doorgedreven zoeken naar fysiek-creatieve formats. Daarmee wordt

 • het onbewuste in beeld gebracht en het mentale omzeild;
 • de woordenstroom stilgelegd en ervaringen beleefd;
 • zowel klant als coach verrast door wat zich onthult.

Menselijke vragen spelen op meerdere lagen. Bepaalde lagen kunnen niet bewegen zolang ook andere lagen niet aangepakt zijn. Zo kan het onbewuste handelen (denk aan eet- en andere gewoontes die sneller en krachtiger zijn dan je bewuste wil) pas bewegen wanneer diepe overtuigingen en waarden zijn veranderd. Tot zolang kunnen we proberen wat we willen, we blijven hervallen.

Modules

Klik op de onderstaande titels voor meer informatie over de verschillende modules in het programma.

Het verloop van een Creatieve sessie

Een Creatief-Fysieke sessie verloopt anders dan een klassiek coachgesprek. We overlopen de stappen die leiden tot:

 • Het destilleren van de vraag.
 • Het omzetten van de vraag naar een concept.
 • Het uitvoeren van het concept via een combinatie van werkvorm en materiaal.
 • Observeren, uitvragen, bijsturen, concluderen en verankeren.

 

Creatieve Basishoudingen

Creatief-Fysiek Coachen werkt enkel wanneer we bepaalde vooronderstellingen hanteren. Deze zorgen ervoor dat de coach niet sturend wordt, niet begint in te vullen of oplossen. Ze maken het ook mogelijk om creatief te zijn zonder de nood om 'artistiek' te zijn, waarmee de weerstand en onzekerheid van veel klanten kan overwonnen worden.

 

Vaste Creatieve Formats

We overlopen een aantal vaste formats. Klassiekers waarmee je nieuwe ingangen creëert in het gesprek. Voordeel: ze hebben een vaste vorm en verloop. Als coach kan je hier makkelijk en snel mee verrassen en scoren. Nadeel: het eindpunt ligt al min of meer vast.

 

Materiaalstudie

Eén van onze houdingen is: "Je hebt niks nodig – alles is er al". Dat vertalen we op het vlak van materiaal naar: je kan met alle soorten materialen creatief werken. Zelfs met balpennen, bladen papier, stoelen… zaken die in elke context aanwezig zijn. We reiken soorten materiaal aan en bekijken wat eider materiaal kan opbrengen – of niet. Welke mogelijkheden bieden verschillende materialen? Hoe kan je zoveel mogelijk of net de juiste lagen opentrekken? Zo kijken we naar papier – touw – stoelen – tekeningen – klei – ballonnen...

 

Werkvormen

Naast het materiaal is ook de werkvorm belangrijk. Hoe structureer je de opdracht die je aan je klant zal geven? Hoe zorg je ervoor dat deze niet sturend is, maar niet een uitnodiging is om te tonen hoe het werkelijk is – of kan zijn? De bedoeling is dat het mentale sturen van de klant omzeild wordt, en dat deze vanuit een dieper bewustzijn werkt. Dit doen we onder andere via:

 • Sensorisch werken
 • Concepten: Verleden-Heden-Toekomst, Ik-Ander(en), abstracte elementen zoals vrijheid, kracht, liefde…, spelletjes, doel-obstakel-middel...
 • Polariteiten
 • Opstellingen (niet-systemisch)
 • Actiemetaforen
 • NLP-interventies
 • Visualisatie
 • Kinesiologie

 

Thematisch werken

Iedere persoon en vraag is anders. Tegelijk komen bepaalde thema's vaak terug, en kunnen wie hierrond (moduleerbare) werkvormen ontwikkelen. Denk aan keuzes maken, assertiviteit, passie vinden, 'neen' zeggen, gewoontes volhouden, tijd indelen, verbinding aangaan en houden, loslaten...

Vanuit aangereikte en voorbereide thema's gaan we op zoek naar mogelijke materialen/werkvormen. We zien hoe elk thema van verschillende kanten kan benaderd worden. Verschillende benaderingen worden in echte sessies uitgeprobeerd en geëvalueerd. Er wordt onder andere besproken hoe je werkvormen kan personaliseren: hoe zorg je ervoord dat de ervaring die je creëert, zo nauw mogelijk aansluit bij de leefwereld van de klant?

Hierdoor leer je als deelnemers hoe je interventies kan afstemmen op de lagen en noden die bij je klant tot beweging kunnen leiden.

 

Open Coachings

Het belangrijkste om deze vaardigheid en houdingen te verwerven, is het oefenen.

We doen:

 • Groepscoachings, waar we samen op zoek gaan naar mogelijke interventies.
 • Uitgestelde sessies, waar de vraag eerst gedestilleerd wordt en de coach tijd krijgt om een interventie te bedenken.
 • Live sessies, waarbij de coach in het moment een gepaste interventie bedenkt op de vraag van de coach.

 

online formulier

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in op de maandelijkse YourCoach nieuwsbrief.

Help ons groeien

Elke Share of Like telt!