Master Class Creatief-Fysiek Coachen

Master Class Creatief-Fysiek CoachenDe Master Class Creatief-Fysiek Coachen is hét sluitstuk van de Integrale Coachmethode, en biedt een concreet en krachtig antwoord op de mogelijke valkuilen van het klassieke coachen.

Het klassieke vraaggesprek ('Wat denk je zelf' – 'Wat kan je doen' – 'Waar wil je meer van' – 'Wat levert het op om niet te veranderen'...) heeft namelijk de neiging op een bepaald ogenblik vast te lopen. Het verbale hangt nauw samen met het mentaal-bewuste, we kunnen enkel zeggen wat we weten. Daardoor zitten onze blind vlekken vervat in onze taal, en zijn ze er moeilijk uit te halen via de taal zelf. Zelfs met doorgedreven vraagvaardigheden raak je maar zover. En zelfs als het lukt, kost het vaak veel tijd en moeite!

Ook het blijven zitten in de stoel kan het vastlopen van het gesprek in de hand werken. Vanaf we in beweging komen, begint ons lichaam ook anders te reageren. Vandaar ook het grote succes van wandelcoaching, opstellingen... formats waarin we niet moeten denken, maar wel beleven.

Ons lichaam bevat veel wijsheid, die we niet noodzakelijk met ons hoofd kunnen aanboren. Onze taal zit er vol van:

"Het ligt op mijn maag."
"Ik ben er ondersteboven van."
"Het achtervolgt mij."
"Ik lig ermee in de knoop."

Wetenschappelijk onderzoek heeft ook al allerlei verbanden aangetoond tussen lichaam en geest. Zoals de invloed van ons gemoed op onze darmen ('Het slaat op mijn buik') – en vooral ook omgekeerd. Hoe het staat met onze darmen, beïnvloedt hoe (goed) we ons voelen.

Het Creatief-Fysieke Coachen reikt allerlei manieren aan om rechtstreeks met die lichamelijke wijsheid te communiceren.

De Creatief-Fysieke methode werkt bovendien snel en direct. Meerdere praatsessies van anderhalf uur kunnen met Creatief-Fysiek Coachen soms herleid worden tot één sessie 15 minuten. De essentie wordt uit de vraag gehaald en onmiddellijk, in het hier en nu, uitgedaagd en in beweging gezet. De conclusies die je bereikt zijn krachtiger, dieper en werken langer na.

Wat Integrale Coaching onderscheidt van ander vormen van coaching, is het doorgedreven zoeken naar fysiek-creatieve formats. Daarmee wordt

  • het onbewuste in beeld gebracht en het mentale omzeild;
  • de woordenstroom stilgelegd en ervaringen beleefd;
  • zowel klant als coach verrast door wat zich onthult.

Menselijke vragen spelen op meerdere lagen. Bepaalde lagen kunnen niet bewegen zolang ook andere lagen niet aangepakt zijn. Zo kan het onbewuste handelen (denk aan eet- en andere gewoontes die sneller en krachtiger zijn dan je bewuste wil) pas bewegen wanneer diepe overtuigingen en waarden zijn veranderd. Tot zolang kunnen we proberen wat we willen, we blijven hervallen.

Meer over het programma

Wat maakt onze aanpak uniek?

Voor wie is deze Master Class?

Creatieve Techniek vs Creatieve Houding

Creatieve techniek en creatieve houdingHet Creatief-Fysiek coachen bij YourCoach is een combinatie van creatieve techniek, en creatieve houding.

Creatieve Techniek is het geheel aan werkvormen en materialen die als creatief omschreven worden: tekenen, schilderen, klei, collages, knutselen... Vaak liggen de vormen vast, en regelmatig ook de conclusies/interpretaties. Bv. Als je geel kiest, ben je zonnig. Wat links staat, is baas over rechts. Wortels staan symbool voor seksualiteit. Enzovoort.

Daarnaast is er de Creatieve Houding. Deze vraagt van de coach dat hij in het moment, en in afstemming op wat er is bij de klant, iets bedenkt dat aansluit bij diens vraag. Daartoe kan hij gebruik maken van om het even welk materiaal dat hij beschikbaar heeft. De werkvorm wordt bepaald door de vraag en de situatie. Deze kan gebaseerd zijn op een bestaande Creatieve Techniek, maar ook helemaal nieuw zijn. Als de klant de opdracht niet tot de letter uitvoert, is dat voor de coach feedback, niet reden tot bijsturing. Hierdoor onthult zich datgene dat moet getoond worden, en komen er lagen in het gesprek bloot te liggen die anders niet beschikbaar zouden zijn.

De klant is de referentie voor invulling. Deze bepaalt dus zelf wat iets betekent. Uit onderzoek is trouwens gebleken dat dat het beste werkt (bvb. bij dromen, cf Wiseman). De coach kan mogelijke interpretaties aanreiken, maar de barometer blijft de reactie van de klant.

Het krachtige aan Creatief-Fysiek Coachen is ook dat het lichaam spreekt, en niet zozeer de woorden. Wanneer er iets gebeurt bij de klant, zie je het voor je ogen gebeuren. Een onwillekeurige lach, schuifelen in de stoel, verschieten van kleur, ademhaling die stokt en/of versnelt... Signalen die je moeilijk tot niet kan faken, wat bij woorden wel het geval is. De klant wordt zichtbaar voor zichzelf en de coach.

Master Class Creatief-Fysiek Coachen Programma

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in op de maandelijkse YourCoach nieuwsbrief.

Help ons groeien

Elke Share of Like telt!